Zadnje novosti

Mobile Office usklađen je sa zakonskim potrebama koje su stupile na snagu 1.1.2013.

u arhivu ->

Optimalnom alokacijom resursa postižete maksimalnu efikasnost i kvalitetu odrađenog posla.

Superius Service

Trend outsourcinga vlada tržištem već duže vrijeme, posebice u području servisnih usluga čišćenja i održavanja, a široku primjenu pronašao je u segmentu turizma i ugostiteljstva. Vlasnici hotela, apartmana i većih ugostiteljskih objekata sve češće povjeravaju taj odgovoran posao specijaliziranim tvrtkama, očekujući brzinu, kvalitetu i efikasnost u djelovanju te besprijekoran krajnji rezultat.

Tvrtke koje na tržištu nude usluge čišćenja i održavanja suočavaju se s brojnim izazovima u poslovanju:

  • često su odgovorne za velik broj međusobno dislociranih objekata, vodeći poslove održavanja za cijeli niz poslodavaca
  • zapošljavaju mnogo radnika, čiji se broj dodatno povećava za vrijeme turističke sezone uz često visoku fluktuaciju
  • u kratkom vremenskom roku trebaju obaviti velike količine posla, a ne smiju si dozvoliti propuste u vidu nedovoljno očišćenog ili "zaboravljenog" objekta

Navedena obilježja pred poslovanje postavljaju brojne organizacijske zahtjeve. Potrebno je efikasno organizirati radnike, pravovremeno im izdati radne naloge, kontinuirano provoditi nadzor nad provođenjem normativa, voditi detaljne evidencije i brinuti o kvaliteti izvršene usluge.

Superius Service program odgovara svim zahtjevima organizacije i operativnog provođenja servisnih aktivnosti te osigurava mnoge koristi u poslovanju.

Povećana efikasnost pružanja servisnih usluga

Koordinatori aktivnosti na terenu pripremaju plan na početku radnog dana, raspoređujući ljude po objektima i poslovima koje treba odraditi. Cjelokupnu evidenciju vode u Superius Service programu, od imena i prezimena zaposlenika, vrste i količine dodijeljenog posla te dinamike provođenja radnih naloga, pri čemu mogu birati između ponuđenih statusa (planirano, dodijeljeno, započeto, u radu, završeno). Radni nalozi se mogu ispisivati na terenu te dodijeliti svakom zaposleniku, što umanjuje mogućnost pogreške.

Potpuna kontrola poslovnih procesa

Zahvaljujući jednostavnoj i sveobuhvatnoj evidenciji u Superius Service programu, zajamčena je potpuna kontrola stanja na terenu. Koordinatori i rukovoditelji pojedinih timova, nakon dodjele radnih naloga, obilaze objekte i evidentiraju tijek provođenja planiranih aktivnosti. Imaju detaljna saznanja o tome gdje se koji djelatnik nalazi, u kojoj je fazi provođenja danog mu radnog naloga i djeluje li u skladu sa zadanim normativima. Po završetku radnog dana, osoblje se okuplja zajedno s koordinatorom, utvrđujući realizaciju i unoseći eventualne izmjene u dnevni plan. Točno se zna koji zaposlenik je što odradio i u kojem vremenskom roku, što predstavlja dobru podlogu za obračun plaća.

Ubrzanje procesa obračuna plaća i naplate potraživanja

Bez kvalitetnog software-a za podršku servisnim aktivnostima na terenu, evidencija se vodila ručno, pomoću papira i olovke, što je iziskivalo mnogo dodatnog administrativnog posla, povećavalo mogućnost pogreške i bitno usporavalo proces naplate potraživanja. Uz Superius Service program, papirnatoj evidenciji došao je kraj! Dnevni unos i kontrola izvršenih aktivnosti, kao i potpuna informatizacija potrebnih evidencija, ukidaju potrebu naknadnog unošenja podataka i izrade izvještaja te značajno ubrzavaju procese obračuna plaća i fakturiranja izvršenih usluga. Koristeći Superius Service programsko rješenje, značajno skraćujete vrijeme naplate potraživanja!

Optimalna alokacija resursa

Superius Service Vam olakšava procese planiranja i koordinacije velikog broja zaposlenika na zahtjevnim projektima čišćenja i održavanja velikog broja objekata. Jednostavan i centraliziran sustav evidencije osigurava optimalnu alokaciju resursa i maksimalnu efikasnost. U situacijama naglog povećanja količine posla ili skraćenja vremenskog roka za izvršenje usluge, Vaši koordinatori mogu trenutno reagirati i preraspodijeliti snage na terenu. 

Jednostavnost korištenja

Posebno dizajnirano grafičko sučelje, uz korištenje intuitivnih sličica i dodirnog ekrana, osigurava brzo i jednostavno savladavanje Superius Service programa, tako da za njegovu uporabu nije potrebno prethodno iskustvo rada na računalu.

Široka mogućnost primjene

Superius Service program široko je primjenjiv i iskazuje značajne koristi, kako u poslovima čišćenja i održavanja, tako i u građevinskoj i servisnoj industriji.

Brz povrat investicije

Poboljšana kontrola aktivnosti na terenu, potpuno informatizirana evidencija, ukidanje potrebe za dodatnom administracijom te ubrzan proces obračuna plaća i naplate potraživanja, značajno doprinose ostvarenju ušteda u poslovanju, čime Superius Service u vrlo kratkom roku opravdava početni ulog.