Zadnje novosti

Mobile Office usklađen je sa zakonskim potrebama koje su stupile na snagu 1.1.2013.

u arhivu ->

Imate li jasan uvid u stanje terenskih aktivnosti marketinga i prodaje te poslovne poteze koje vuče Vaša konkurencija?

Superius Analytics

Odgovornost menadžera leži u maksimiziranju profita poduzeća. Kako bi ostvario taj cilj, menadžer treba kreirati odgovarajuću strategiju, organizirati poslovanje i optimalno alocirati resurse. No, činjenica je da na konačan rezultat poslovanja poduzeća utječe cijeli niz faktora iz okoline, koji neprestano mijenjaju uvjete poslovanja, otvarajući potencijalno dobre prilike i uzrokujući prijetnje. Promjene znaju biti postupne i predvidive, ali i iznenadne te potpuno neočekivane, a zadatak menadžmenta je pravovremeno ih uočiti te prilagoditi strategiju  najboljim mogućnostima koje se u datim uvjetima pružaju.

Pristup pravodobnim i pouzdanim informacijama s tržišta od neprocjenjive je važnosti za poduzeće, budući da one smanjuju neizvjesnost i rizik u donošenju operativnih i strateških odluka.

Superius je prepoznao važnost kvalitetnih informacija s tržišta kao temeljnog resursa suvremenih poduzeća i kreirao Superius Analytics - moćni alat za potporu poslovnom odlučivanju.

Superius Analytics Vam pruža jednostavan, a opet sveobuhvatan pregled ključnih informacija o stanju terenskih aktivnosti marketinga i prodaje, tržišnim prilikama i prijetnjama te aktivnostima konkurencije. Sjedeći u uredu i pijući prvu jutarnju kavu, jednim "klikom" miša saznajete odgovore na kritična poslovna pitanja:

  • Što rade moji prodavači na terenu? Provode li zacrtane prodajne aktivnosti prema planu?
  • Kakve prodajne rezultate ostvarujemo, po pojedinim kategorijama proizvoda i zemljopisnim područjima? Kakvi su prodajni trendovi kod pojedinih kupaca?
  • Koji prodavači obavljaju najveću količinu posla, a koji ostvaruju najbolje prodajne rezultate?
  • Koje poslovne poteze vuče konkurencija i kako to utječe na naše poslovanje?
  • Drže li se trgovci dogovora oko plasmana i prezentacije naših proizvoda na policama? Kolika je isplativost naših marketinških ulaganja?
  • Kakvi su tržišni trendovi? Postoje li skrivene prilike i prijetnje našem poslovanju?

Superius Analytics djeluje kao pouzdan i funkcionalan izvještajni sustav, prikupljajući informacije na terenu, koje odgovaraju svim kriterijima nužnim za poslovno odlučivanje.

Uvijek aktualne informacije, dostupne u trenu

Superius Anaytics karakterizira automatizirana priprema izvješća, temeljem podataka koje Vaši djelatnici evidentiraju na terenu. Izvješća su dostupna odmah, budući da nije potreban dodatni angažman u vidu prepisivanja podataka ili upisivanja u razne tablice. Na taj način smanjuje se mogućnost pogreške, smanjuju se administrativni troškovi, a informacije su uvijek aktualne.

Isfiltrirani ključni pokazatelji, relevantni za Vaš poslovni rezultat

Informacije koje su Vam dostupne kroz Superius Analytics rezultat su rada Vaših djelatnika i odnose se na realizaciju Vaše prodajno – marketinške strategije na terenu, praćenje aktivnosti koje poduzima Vaša konkurencija i tržišne trendove u Vašoj branši. Ušteda u vremenu je očita, budući da na uvid dobivate već isfiltrirane informacije, koje imaju direktan utjecaj na Vaš poslovni rezultat.

Odgovarajuća forma za donošenje poslovnih odluka

Informacije su prezentirane u jednostavnoj formi, u obliku izvješća, analiza, različitih tabličnih i grafičkih prikaza, što Vam uvelike olakšava njihovo korištenje u podršci poslovnom odlučivanju.

Primjenjivost na svim organizacijskim razinama

Izvještaji Superius Analytics-a jednostavno se prilagođavaju potrebama korisnika na različitim organizacijskim razinama. Visoko pozicionirani menadžeri na uvid dobivaju konsolidirane prikaze s filtriranim ključnim informacijama o strateškim artiklima, najvažnijim klijentima i tržištima te stanju prihoda i troškova. Imaju i mogućnost definiranja i praćenja ključnih indikatora uspješnosti, kako bi u svakom trenutku imali uvid u poslovno stanje te mogli donositi pravovremene odluke na strateškoj razini. Za potrebe djelatnika na terenu služe praktični prikazi i analize, koji im pomažu u stjecanju uvida u vlastite poslovne rezultate te ih osnažuju za maksimiziranje istih. Superius Analytics nudi bogat skup filtera i parametara, kako bi korisnici na svim razinama mogli kreirati sadržaj izvješća u skladu sa svojim trenutnim potrebama.

Zajamčena sigurnost prikupljenih informacija

Superius Analytics izvješćima pristupa se preko web sučelja, a pristup je reguliran odgovarajućim kontrolnim mehanizmima zaštite povjerljivosti podataka. U skladu s poslovnom politikom tvrtke, izvješća se mogu automatski pokretati kako bi bila dostupna korisnicima prema unaprijed definiranom rasporedu, što uistinu olakšava pristup relevantnim informacijama i čini Superius Analytics Vašim pouzdanim partnerom u optimizaciji procesa odlučivanja